LÀM VĂN
Thông tin doanh nghiệp
RSS

Khác

Bài văn tóm tắt truyện Lục Vân Tiên hay nhất
Bài văn tóm tắt truyện Lục Vân Tiên hay nhất
Truyện thơ ‘Lục Vân Tiên’ của Nguyên Đình Chiều có nhiều dị bản, bản ngắn nhất có 2082 câu thơ lục bát, bản dài nhất có 2246 câu thơ. Tình tiết nhà vua nhường ngai vàng cho Lục Vân Tiên rồi đi tu là sự khác biệt, tạo nên sự dài, ngắn về vãn bản ấy.