LÀM VĂN
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Bình giảng

Bình giảng 20 dòng đầu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu
Bình giảng 20 dòng đầu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu
Đề bài: Em hãy bình giảng 20 dòng đầu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu để làm nổi bật tình yêu đất nước của một người lính trong cuộc kháng chiến đối với quê hương đất nước?
Bình giảng khổ 1 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Bình giảng khổ 1 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Đề bài: Em hãy Bình giảng khổ 1 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng để cảm nhận sâu sắc hơn những khó khăn gian khổ của người lính cụ Hồ trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược?
Bình giảng đoạn 3 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Bình giảng đoạn 3 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Đề bài: Em hãy bình giảng đoạn 3 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng thấy thấy rõ nét tiêu biểu của nghệ thuật văn học trong văn học kháng chiến và những khó khăn gian khổ mà người lính phải trãi qua trong cuộc chiến chống Pháp xâm lược?
Bình giảng đoạn 2 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Bình giảng đoạn 2 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Đề bài: Em hãy bình giảng đoạn 2 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng để thấy rõ giá trị nghệ thuật của Quang Dũng trong bài thơ Tây Tiến.
Bình giảng bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Bình giảng bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Đề bài: Em hãy Bình giảng bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng để làm nổi bật chân dung của người lính cụ Hồ trong chiến tranh và nỗi nhớ da diết về vùng đất Tây Tiến thanh bình nhưng cũng thật hùng vĩ.
Bình giảng 14 câu đầu bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Bình giảng 14 câu đầu bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Đề bài: Em hãy bình giảng 14 câu đầu bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng để làm nổi bật hình ảnh của người lính cụ Hồ trong hoàn cảnh gian khổ của cuộc chiến tranh chống Pháp xâm lược.