LÀM VĂN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Nghị luận
  • Bài văn nghị luận câu nói đói cho sạch, rách cho thơm

Bài văn nghị luận câu nói đói cho sạch, rách cho thơm

Đề: Tục ngữ Việt Nam có câu: 'Đói cho sạch, rách cho thơm'. Em hãy giải thích câu tục ngữ trên.

DÀN BÀI

I.    Đặt vấn để

-     Có nhiều người trong cuộc sống hàng ngày tuy nghèo khó, túng thiếu nhưng vẫn được mọi người xung quanh hết lòng kính trọng. Đủ thấy đời sống vật chất là quan trọng nhưng đời sống tinh thần cũng quan trọng không kém.

-      Dần câu tục ngữ.

-      Câu ấy có ý nghĩa ra sao? Do đâu có thể nói được như vậy.

II.               Giải quyết vấn dể

1.                 Giải thích câu tục ngữ.

Đói, ráchý chỉ những khó khăn, thiếu thốn về mặt vật chất, điều kiện sống.

Sạch, thơmý chỉ phẩm chất tốt đẹp, danh dự của người.

Dù trong hoàn cảnh nào khó khăn và thiếu thổn đến đâu chúng ta cũng không được vịn vào đó để buông thả, làm càn, đánh mất lòng tự trọng, bôi nhọ danh dự, làm trái với lương tâm đạo đức con người.

2.                  Tại sao lại nói: Đói cho sạch, rách cho thơm:

-     Thói thường: “Đói ăn vụng, túng làm liều", "bần cùng sinh đạo tặc”, đói khó sạch, rách khó thơm. Khi đói rách người ta ít nghĩ tới phẩm chất mà chỉ nghĩ đến việc làm sao dể có thể sống được.

-     Câu tục ngữ là lời nhân dân ta nhắc nhở động viên nhau dù đời sống có khó khăn đến đâu cũng không thể vì thế mà bán rẻ phẩm chất của mình.

-     Có bảo toàn được lòng tự trọng và danh dự con người trong hoàn cảnh cùng túng ấy, mới giữ gìn được phẩm chất cần yếu nhất.

III.              Kết thúc vấn dể

-     Không những chỉ trong hoàn cảnh đói rách mà ở bất cứ hoàn cảnh nào, con người vẫn phải sống sạch, thơm nghĩa là giữ vững được đạo đức và phẩm chấtcủa mình.

- Vì vậy mà câu tục ngữ trên vẫn là phương châm sống có ý nghĩa rất sâu xa truyền lưu đến muôn đời