LÀM VĂN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kể chuyện
  • Tóm tắc truyện cổ tích Tấm Cám bằng nhiều cách khác nhau

Tóm tắc truyện cổ tích Tấm Cám bằng nhiều cách khác nhau

Đề: Hãy tóm tắt truyện cố tích Tấm Cám bằng những cách khác nhau.'Tấm được vua biết đến và lấy làm vợ. Mẹ con Cám lập mưu giết chết-Tấm rồi đưa Cám vào thế chỗ Tấm...'

Bài làm

Sau đây là ba văn bản tóm tắttruyện cố tích Tấm Cám:

1. Tấm là một cô gái hiền lành, xinh đẹp, mồ côi mẹ, sống với dì ghẻ và cô em cùng bố khác mẹ tên là Cám. Tấm bị mẹ con Cám ghen ghét, ngượcđãi. Đi hớt tép, Tấm bị Cám đánh lừa trút hết gió tép. Tấm nuôi con cá bống, mẹ con Cám giết chết con cá bông. Ngày hội, dì ghẻ trộn gạo lẫn thóc, bắt Tấm ở nhà nhặt xong mới được đi xem. Mỗi lần bị mẹ con Cám gây chuyện ngược đãi, đau khố như vậy, Tấm đều được Bụt hiện lên an ủi, giúp đỡ. Bụt bảo Tấm nuôi cá bống cho có bạn, Bụt sai chim sẻ nhặt giúp Tấm mớ gạo trộn lẫn thóc. Bụt chỉ cho Tấm cách chôn xương cá bống đế đến ngày hội Tấm có quần áo, khăn, giày đẹp. Tấm đi xem hội, đến chỗ lội, đánh rơi một chiếc giày xuống nước. Nhờ chiếc giày bị rơi ấy, Tấm được vua biết đến và lấy làm vợ. Mẹ con Cám lập mưu giết chết-Tấm rồi đưa Cám vào thế chỗ Tấm. Tấm chết hóa thành chim vàng anh. Chim vàng anh bị Cám giết chết lại hóa thành cây xoan đào. Cám chặt cây xoan đào, đóng khung cửi, khi ngồi vào dệt vải, con ác bằng gỗ trên khung cửi kêu: "Cót ca cót két, mày tranh chồng chị, chị khoét mắt ra". Cám đốt khung cửi, đồ' tro ở một nơi xa cung vua. Từ đống tro mọc lên một cây thị lớn, chỉ có một quả thật to. Một bà cụ bán hàng nước được quả thị ấy, mang về để ở nhà. Mỗi khi bà cụ vắng nhà, từ quả thị, một cô gái - tức Tấm chui ra quét dọn, nấu ăn giúp bà cụ. Một hôm, vua đến uống nước, ăn trầu ở hàng bà cụ, thấy có miếng trầu do Tấm têm, đã nhận ra vợ. Tấm trở lại cuộc sống hạnh phúc bên vua. Còn mẹ con Cám thì bị trừng phạt thích đáng: Cám bị giội nước sôi chết, xác nó đem làm mắm gửi cho mẹ nó ăn. Ăn hết chĩnh mắm, trông thấy đầu lâu đứa con gáiở đáy chĩnh, mụ dì ghẻ ngã vật ra chết.

2.Tấm là một cô gái hiền lành, xinh đẹp, mồ côi mẹ, sống với

Dì ghẻ vô một cA om cùng hố kháo mọ tôn lồ Cám. TAm bị mọ con Cám ghen ghét, ngược đãi. Mồi lần Tấm bị ngược đãi, Bụt lại hiện lên an ủi và giúp đỡ. Trong một ngày hội, nhà vua gặp Tấm vồ lấy làm vợ. Mẹ con Cám giết Tấm đề đưa Cám vào làm vợ vua. Tấm nhiều lần hóa thân: thành chim vàng anh, thành cây xoan đào, thành khung cửi, thành cây thị, nhưng đều bị mẹ con Cám tìm cách hãm hại. Cuối cùng, Tấm gặp lại vua và hai người sống hạnh phúc bên nhau. Còn mẹ con Cám bị trừng phạt thích đáng.

3. Câu chuyện kế lại cuộc đời và số phận của Tấm, một cô gái hiền lành, xinh đẹp, mồ côi, sống với dì ghẻ và cô em cùng bố khác mẹ tên là Cám. Tấm bị mẹ con Cám ngược đãi, hãm hại nhiều lần. Nhờ Bụt an ủi và giúp đỡ, Tấm trở thành hoàng hậu và sống hạnh phúc. Mẹ con Cám bị trừng trị đích đáng.