LÀM VĂN
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Kể tiếp câu chuyện về anh em chim sẻ

Đề: Hai anh em chim sẻ sắp bay được. Một hôm, chim mẹ mang về một hạt thóc cho hai anh em. Chim anh nói với chim em: “Hạt thóc cứng quá!”. Hãy kể tiếp câu chuyện trên.

BÀI LÀM

Hai anh em chim sẻ sắp bay được, một hôm, mẹ mang về một hạt thóc cho hai anh em. Chim anh nói với chim em:

-      Hạt thóc này cứng quá!

Hai anh em cố gắng cắn hạt thóc nhưng nó vẫn y nguyên, không hề bị bể. Một chốc sau, chim anh cảm thấy nản chí nên đã vứt đi hạt thóc, chim em thấy vậy liền nhặt lại và nghĩ rằng:

-     Đây chính là công sức của mẹ, đã bỏ ra để mang về cho ta. Tại sao lại phải bỏ phí như thế?

Thế là chim em mang hạt thóc cất cẩn thận vào một góc kín. Ngày này qua ngày nọ, những hạt thóc cứng mà chim anh đã vứt đi lại được chim em cat giữ đã nhiều dần lền. Một hôm nọ, chim mẹ bị bệnh không thể nào đi kiếm ăn được nhưng vẫn cố gắng để đi tìm thức ẳn cho con. Chim em ngăn cản mẹ và đem ra số thóc mình đã tiết kiệm bấy lâu nay. Đến bây giờ những hạt thóc cứng không còn là trở ngại đối với hai anh em chim sẻ như ngày nào nữa, ca ba mẹ con vui vẻ vớĩ số lương thực tuyệt vời này. Chim mẹ om chim em vào lòng âu yếm:

-     Con của mẹ giỏi lắm, biết tiết kiệm như thế là một đức tính tốt đấy con ạ.

Chim anh cảm thấy hổ thẹn trước hành động hoang phí của mình và việc làm cao đẹp của em.