Câu chuyện hay về một lòng yêu nước nồng nàn

Thứ bảy , 27/02/2016, 09:38 GMT+7
"Dân ta cỏ một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước."

Vâng! Đây là cẫu nói của Bác trong bản báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ hai để ca ngợi tinh thần yêu nước và đoàn kết của nhân dân ta.

Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Câu chuyện tôi kể các bạn nghe nói về cuộc khởi nghĩa của nhân dân Mê Linh mà vị chủ soái là hai chị em bà Trưng Trắc, Trưng Nhị đứng lên chống bọn xâm lược và thống trị nhà Hán. Câu chuyện có tên: Tiếng trống Mê Linh.

Trưng Trắc là vợ Thi Sách, lạc tướng đất Mê Linh. Đã từ lâu, Mê Linh rộn rã tiếng trống. Đó là những chiếc trống lđn đúc toàn bằng đồng, rực rỡ sắc vàng, rền vang những âm thanh hùng tráng. Đó cũng là vật quý có từ thời các vua Hùng bắt đầu dựng nước.

Bỗng giặc Hán tràn sang xâm lược nước ta. Đám quân mạnh nhất của chúng đóng ngay trên đất Mê Linh. Giáo sắt, gươm thép của giặc tua tủa khắp nơi. Tướng giặc là Tố Định, rất tham lam, tàn bạo. Quân lính của nó cầm gươm giáo lăm lăm trong tay để vơ vét sản vật đất Mê Linh, lùa ép dân Mê Linh vào rừng săn tê giác, đào núi tìm mỏ quý, khiến bao người chết mất xác. Thế là trên đất Mê Linh tắt lịm tiếng trống đồng.

Trưng Trắc đau lòng trước cảnh đất nước bị dày xéo, muôn dân lầm than. Bà bàn với chồng là Thi Sách mưu việc khởi nghĩa, đuổi giặc ra khỏi đất nước. Trưng Nhị cũng hăm hở cùng chị đêm ngày lo việc rèn luyện dân binh. Trống đồng Mê Linh sắp sửa vang lên những hiệu lệnh ra quân.

Giữa lúc đó, tướng Tô Định nghe ngóng tình hình, rắp tâm dập tắt cuộc nổi dậy ngay từ khi mới nhen nhóm. Hắn cho người mời Thi Sách đến rồi trở mặt, thét quân lính trói ông về tội chống lại chúng rồi ra lệnh chém đầu ông ngay để đe dọa những người khác.

Vừa nghe tin dữ, lòng người khắp nước Việt Nam bừng bừhg căm giận. Hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị đã từ lâu nung nấu hận thù, quyết định ra lệnh khởi nghĩa. Trông đồng gầm lên như sấm. Những tiếng trông ầm ầm giục giã mọi người cầm vũ khí đứng lên giết giặc.

Dân Mê Linh và cả nước ùn ùn kéo theo hai chị em Bà Trưng. Giáo dồng, rìu đồng vung lên sáng loá. Giặc Hán cuống cuồng tháo chạy. Tướng Tô Định vô cùng hoảng sợ phải cắt'râu, thay áo, giả làm người dân thường để lẩn trốn. Trông đồng vang vang đuổi theo. Chẳng mấy chốc, đất nước sạch bóng quân thù.

Thế là Hai Bà Trưng đã giành lại non sông, trả xong thù nhà. Quê hương xanh tươi trở lại. Tiếng trống đồng lại dõng dạc rền vang trên đất Mê Linh và trên khắp non sông hùng vĩ của nước Việt ta.

"Tiếng trống Mê Linh"chính là biểu hiện truyền thông bất khuất, đoàn kết, anh dũng chiến đấu bảo vệ tự do, độc lập. Tể quốc của nhân dân ta.

Nguồn: