Câu chuyện hay nói về sự liên kết giữa các câu ca dao

Thứ hai , 25/04/2016, 03:30 GMT+7
Chắc hẳn ai cũng từng nghe qua câu chuyện con cóc là cậu ông trời, nhưng có ai biết được rằng thông qua câu chuyện đó ta lại biết thêm một sự liên kế chặc chẽ với câu ca dao một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

"Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao."

Câu ca dao nhằm phản ánh tinh thần đoàn kết, đoàn kết sẽ trở thành sức mạnh, đoàn kết sẽ chiến thắng. Câu chuyện Cóc kiện Trời sẽ phản ánh phần nào nội dung của câu ca dao đó.

Ngày xưa, có một năm hạn hán rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cối trơ trụi, chim muông khát khô cả họng.

Tôi thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện Trời. Dọc đường, tôi gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Tất cả đều xin đi theo.

Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trông to, tôi bảo:

-   Anh Cua bò vào chum nước này. Cô Ong đợi sau cánh cửa. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp ở hai bên.

Sắp đặt xong, tôi một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú Cóc bé tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai Gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, tôi ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới, cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó ra bắt Cáo. Chó mới ra tới cửa, Gấu đã quật Chó chết tươi. Trời càng tức, sai Thần Sét ra trị Gấu. Thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ, đã bị Ong ở sau cửa bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức Cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra thì bị Cọp vồ.

Trời túng thế, đành mời tôi vào. Tôi tâu:

-   Muôn tâu Thượng đế! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt mưa. Thượng đến cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.

Trời sợ trần gian nổi loạn bèn dịu giọng nói:

-   Thôi, cậu hãy về đi. Ta sẽ cho mưa xuống!

Trời lại còn dặn thêm:

-   Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây!

Chúng tôi về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng.

Từ đó, hễ tôi nghiến răng là trời đổ mưa.

Do vậy, dân gian có câu:

"Con Cóc là cậu ông Trời Hễ ai đánh Cóc thì Trời đánh cho."

Nguồn: