LÀM VĂN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kể chuyện
  • Bài văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ rất hay

Bài văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ rất hay

Đề bài: kể về một kỉ niệm đáng nhớ. 'Ong thầy chùa gọi bố tôi đến bế tôi về... và kết quả là anh chị tôi phải mang võng khiêng ông Lang Ca ở làng trên về bó tay cho tôi, mặc dù làng tôi đã có trạm xá...'

Bài làm

Dạo ấy tôi mới bảy tuổi học lớp Hai. Cái thú vui nhất của tôi là bắt chim non. ở chỗ nào có tô chim thì dù ở trên cành cây cao hay trên mái đình chùa tôi vẫn tìm cách leo lên được. Cho nên tôi nhớ hết tất cả các tổ chim sẻ ở các hốc mái ngói. Tôi nhớ từng tổ chim đẻ từ bao giờ, nở ra được mấy con, để khi nào chim ra ràng là bắt ngay.

Hôm ấy, tôi trèo lên mái chùa bắt tố chim sẻ bốn con đã nở hơn một tuần nay. Đang leo lên thì thầy chùa trông thấy hét lên tôi giật mình ngã xuống, cánh tay trái va vào hòn gạch nên bị sai khớp.

Ông thầy chùa gọi bố tôi đến bế tôi về... và kết quả là anh chị tôi phải mang võng khiêng ông Lang Ca ở làng trên về bó tay cho tôi, mặc dù làng tôi đã có trạm xá nhưng bố tôi tin vào cái tài nắn khớp của ông.

Thế rồi tôi bị một trận đau đớn vật vã khi ông Lang Ca nắn chữa trẹo xương cho tôi... Hai tuần sau ông khám lại thấy cánh tay tôi chưa ăn khớp, mà kéo ra sợ tôi đau nên bắt tôi hàng ngày đi lại phải xách một cái hũ nước đế khớp xương ăn khớp lại với nhau. Lúc này tôi muốn ở nhà cũng không được, bố tôi bắt tôi phải đi chơi để xách cái lọ theo.

Nửa tháng sau tôi mới giải phóng cái tay xách lọ. Nhưng các bạn có biết không, có lúc tôi thèm bắt chim quá leo cả lên cây với cái lọ đã buộc chặt dây vào