LÀM VĂN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Thuyết minh
  • Bài văn hay thuyết mình về một lễ hội ở quê em

Bài văn hay thuyết mình về một lễ hội ở quê em

Đình làng văn trưng được xây dựng trên một mô đất cao, trông thẳng ra đầm làng, tục gọi là đầm dưng. Theo phong thủy, tục bảo đấy là trán rồng. Hai bên đình có hai chiếc ao nhỏ, hai mắt rồng. Trước cửa đình có một sân gạch, nơi ban hội đồng làng ngồi dự các cuộc vui, nhất là cuộc thi bơi thuyền trên đầm dưng.

Đầm dưng tương truyền là thân rồng uốn khúc và chính giữa đầm là hàm ngọc rồng.

Những chiếc thuyền dự thi có sáụ người ngồi cùng bơi. Bơi thuyền trong cuộc thi này không ai dùng chèo, mỗi người dự thi được sử dụng hai tay hai chiếc đĩa phố, bơi thuyền bằng những đĩa này, ngón tay cái giữ trong lòng đĩa. Khi bơi bàn tay phải úp xuống, như vậy bơi đã nhẹ, thuyền lại đi nhanh. Muốn dự bơi, những tuyển thủ đều có tập luyện trước.

Những thuyền thi đều của dân làng, được sắp hàng một dãy ngay bờ đầm mé trước đình.

Trước cuộc thi, ban hội đồng rút thăm đế từng đội lấy thuyền, mỗi chiêc thuyền một số, đội nào rút trúng chiếc thuyền nào sẽ bơi bằng chiếc thuyền dó.

Sau cuộc rút thăm, các đội đua đến ban hội đồng lĩnh đĩa và số thuyền.

Để được gọn gàng trong lúc bơi, các tuyển thủ đều được cởi hết quần áo, mỗi người chỉ còn bận một chiếc khố màu, thường một đội sáu người cùng mặc khố một màu.

Các tuyển thủ bước xuống thuyền, cùng xếp hàng thuyền theo chữ nhất để chò' lệnh bắt đầu cuộc bơi qua một hồi trống.

Trong lúc ấy trên bờ đông nghẹt khách xem hội, người làng và người làng khác. Có người thuê thuyền riêng bơi ra giữa đầm đế cổ vũ cuộc đua.

Tiếng trống dứt, những chiếc thuyền chen nhau vùn vụt đi như những mũi tên lao thẳng trên đầm. Có những thuyền tranh nhau, lấn

Bồi dưỡng năng lực tập làm văn 8

Nhau. Có nhiều tay đua bị ngã đầm. Nhưng không sao, không bao giờ xảy ra tai nạn. Sự tổ chức của dân làng rất chu đáo, chính những người dự bơi đều là những tay bơi lội có hạng! Mọi chiếc thuyền đều nhắm đích lấy cây tre mang về đình lĩnh thưởng.