Thuyết minh về danh lam thắng cảnh ở quê em

Đề: Hãy viết bài giới thiệu, thuyết minh về một danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở quê em. 'Hàm Rồng không những...