LÀM VĂN
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Khác
  • Những mẫu đơn viết tay đúng chuẩn dành cho bạn

Những mẫu đơn viết tay đúng chuẩn dành cho bạn

Những mẫu đơn giúp ta rất nhiều việc; trong cuộc sống đôi lúc bạn sẽ phải cần sử dụng những mẫu đơn để trình bày ý kiến, xin phép, giải trình, kiểm điểm,... dưới đây là những mẫu đơn mà trong cuộc sống hàng ngày bạn vẫn thương hay gặp phải và rất có thể phải cần sử dụng trong suốt quá trình đi học của bạn.

Em hãy viết đơn gửi cho thư viện trường để xin cấp thẻ đọc sách.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—oOo—

ĐƠN XIN CẤP THẺTHƯ VIỆN

Kính gửi:Thư viện trường THCS Trần Phú Em tên là: Nguyễn Thanh Nga

Sinh ngày:16/12/20................

Học sinh lớp 6A

Nay em làm đơn này đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách trong năm học này.

Em xin hứa sẽ chấp hành đúng những quy định của thư viện về việc mượn, đọc và trả sách. Em xin trân trọng cảm ơn.

  ngày.................................................................... tháng...... năm.........

Người làm đơn Kí tên

Em hãy viết đơn xin chuyển trường.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—oOo—

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:Ban Giám hiệu trường THCS Nguyễn Chí Thanh Em tên là: Nguyễn Thanh Nga

Sinh ngày:16/12/20................

Học sinh lớp 6A

Em làm đơn này kính trình lên Ban Giám hiệu cho phép em được chuyền đến học tại trường THCS Hàm Thắng.

Lí do: Gia đình em chuyển đến sinh sống tại nơi khác.

Em xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển trường.

Em xin thành thật cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......................................................... tháng....... năm.......

Người làm đơn Kí tên

Nguyễn Thanh Nga

 

Mẫu viết đơn xin gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hố Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh

Trường THCS Ngô Tất Tố

Tp. Hồ Chí Minh ngày......................................................... tháng....... năm.......

ĐƠN XIN GIA NHẬP

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Ngô Tất Tố

Em tên là:Nguyễn Minh Tuấn

Sinh ngày:1/1/20.........                                         Giới tính: Nam

Nơi sinh:Thành phố Hồ Chí Minh Học sinh lớp 6A trường THCS Ngô Tất Tố

Từ lâu em đã ước mơ được đứng trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua học điều lệ, em thấy Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng, là tổ chức giúp em rèn luyện trong học tập và sinh hoạt để trở thành con ngoan, trò giỏi và sau này trở thành một công dân tốt. Vì vậy, em viết đơn này xin được trơ thành Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Em xin hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện đểxứng đáng là Đoàn viên gương mẫu và con ngoan, trò giỏi.

Người làm đơn Kí tên

Nguyễn Minh Tuấn