Bài văn hay nói lên cảm nghĩ về người mẹ

Đề: Cảm nghĩ vể người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, thầy, cô giáo,...). 'Trong cuộc đời này, tình mẫu tử có lẽ là...