Bình giảng đoạn đầu trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt

Đề: Bình giảng đoạn đầu trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt.'Đoạn thơ đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ và dào dạt cảm xúc....