Bài văn hay tả về loài hoa mà em yêu thích

Đề bài: Tả về loài hoa mà em yêu thích. Trong bài văn hay này ta sẽ biết được một loại hoa được rất nhiều người biết...